Nyheder

Der i den næste tid indtil udgangen af 2016 kommer til at ske nogle organisatoriske ændringer på handicapområdet i Socialforvaltningen.
Borgertilfredshedsundersoegelsen-center-paletten
Nu er resultat af borgertilfredshedsundersøgelsen 2016 kommet. Her vises den samlede undersøgelse for Center Paletten
Interview med Anne Nurken - tidligere kollega fra Jydeholmen
Leder af Aktivitetscentret Carsten Høgsberg overrakte Dronningenes fortjenstmedatje tiI Susanne Damgård Andersen.
Center Palettens Venner har ansat Marie Brøndgaard som frivillighedskoordinator til foreningen
Tilbuddet er et arbejdstilbud for borgere inden for servicelovens § 103 og 104. Start dato 1. oktober
Centerplan Center Paletten
Center Paletten 2016 - 2018 er nu færdigredigeret og kan læses eller downloads her
Fiskeri kursus - center Paletten
Fiskestænger skal gøre udviklingshæmmede klogere på livet
Borgerundersøgelsen i Center Paletten er netop udført. 402 borgere besvarede spørgeskema undersøgelsen