Velkommen

  • Center paletten
Samvær - Aktivitet - Job - Udvikling for borgere med handicap

Center Paletten er et tilbud med samvær, aktivitet, job og udvikling til borgere med handicap i alderen fra 18 år. Center Paletten er et center tilhørende Borgercenter Handicap København.

Vi tilbyder dagtilbud under servicelovens § 103 job og beskæftigelse samt § 104 samvær og aktivitet for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Center Paletten beskæftiger 494 borgere med handicap. Et af vores pejlemærker er at tilbuddene bliver skabt sammen med borgeren. Tilbuddet er et individuelt tilbud, der matcher den enkelte borger med handicaps ønsker og behov.

Vores vision er: Sammen udvikler vi Center Paletten der tilgodeser borgernes forskellige behov for udvikling, aktivitet, job og samvær.

Center Paletten tilbyder 19 forskellige tilbud. Tilbuddene er en bred palette. Nogle tilbud har aktivitet og samvær i fokus, andre beskæftigelse eller skole tilbud. Endelig er der tilbud, der relaterer sig til det ordinære arbejdsmarked. Med i paletten er også en specialfysioterapi og en maskinafdeling

Palettens samværs- og aktivitetstilbud har fokus på stimulerende og udviklende aktiviteter, socialt samvær og oplevelser. Tilbuddene byder bl.a. på udfordrende fysiske aktiviteter og sport i det fri, sansestimulerende tilbud, kreative værksteds aktiviteter, sang, musik, medieproduktion og IT.

Tilbuddene henvender sig til en meget bred gruppe borgere.

Center Paletten tilbyder beskæftigelse på beskyttet værksted, og beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked gennem Jobshop
Arbejdsopgaverne er eksempelvis i butik, kontor, gartner, servering, rengøring og pakkeri.

To af Center Palettens tilbud er skoler - en medieskole og en kunstskole. På skolerne har du mulighed for fagligt at dygtiggøre dig inden for en bestemt faglig retning.

I Center Paletten skal alle have mulighed for at skabe sig en indholdsrig og meningsfuld hverdag. Der er både mulighed for aktiviteter og arbejde i et roligt og trygt miljø med faste rutiner, og i job med rum til fysisk udfoldelse og omskiftelighed.

Der tages udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og funktionsniveau, og den enkelte borger støttes i forhold til at udvikle og vedligeholde sine kompetencer, med stor mulighed for flow mellem tilbuddene.

For Paletten er det nødvendigt hele tiden at være på forkant af udviklingen, som bl.a. betyder at der løbende skal udvikles tilbud, der tilgodeser de behov som borgerne har og samtidig tilgodeser de behov for pladser som Københavns Kommune får i årene fremover.

Der er et tæt samarbejde med mange interessenter, f.eks. borgercenter handicap, botilbud, andre beskæftigelses tilbud, skoler og pårørende.

Som en aktiv del af Center Palettens udvikling, arbejdes der på at udvikle partner-skaber til foreninger og virksomheder i og uden for kommunen, Ligesom der i Paletten er  opstartet en venskabsforening.