Centerplan 2016 - 2018

  • Centerplan Center Paletten
Igennem det sidste år har vores centerplan været under udarbejdelse

Der er blevet arbejdet frem og tilbage mellem arbejdsgruppen og tilbuddene, der er blevet justeret og redigeret, så der nu ligger en færdig Centerplan for 2016- 2018.

Center planen består af tre elementer. Det grundlæggende er det vedhæftet skriv, med en grundig gennemgang af hvordan vi skal arbejde i de kommende tre år.

Centerplanen er delt ind i syv temaer som er:

  • Samarbejder
  • Kompetencer
  • Kommunikation
  • Frivillighed
  • Med og selvbestemmelse
  • Velfærdsteknologi
  • Sundhed

Temaerne er kommet frem ved at gruppere de handlinger og tiltag, som vi startede med at producere på temadagen i januar 2015.

Siden vi startede med arbejdet er der blevet præsenteret politiske pejlemærker og en næsten færdig målgruppeplan, som vi i arbejdsgruppen  har arbejdet ind i Center Palettens centerplan.

De næste to elementer er plakater

  • Den ene plakat er overordnet handlinger for de næste tre år samt ambitionen om hvor vi er i 2018.  
  • Den anden er en plakat for 2016 med konkrete handlinger for hvad vi skal arbejde med i centret i 2016.

Nu vil I undre jer over, hvad bliver der af 2017 og 2018, men bare rolig, de bliver udarbejdet på baggrund af det materiale, der er i det grundlæggende skriv, og den evaluering, der bliver samlet i styregruppen på baggrund af de evalueringer I foretager ude på tilbuddene.

Vi er alle forpligtiget til at arbejde med temaerne og omsætte handlingerne målrettet til den aktuelle borgergruppe. Vi kan kun gøre dette i fællesskab.

Der vil være handlinger, som er noget vi arbejder mere sammen om end andre f.eks.  Borgerrådet  foregår på tværes af centret, mens det enkelte tilbud selv er ansvarlig for at gøre deres hjemmeside attraktiv i samarbejde med tovholderne Amnon og Carsten fra Jydeholmen.

Plakaterne vil i den  kommende tid blive hængt op ude på tilbuddene, og I vil arbejde med dem på de kommende personalemøder. Det vil være de daglige ledere og styregruppen, som præsentere dem, og har ansvaret for at sætte indsatsområderne på dagsordenen /

på jeres personalemøder, pædagogiske dage.

Husk på at Gert og Jette gerne kommer ud og deltager i personalemøder.

Plakaterne skal hjælpe os med at holde fokus på handlingerne, så vi opnår den fælles ambitionen.

Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.